شیمی آلی

جالب و خلاقانه بنظر میاد، اما اگر واقعا کار بکنه که محشره!

http://www.popsci.com/diy/article/2013-04/gene-machine?src=SOC&dom=fb

+ نوشته شده در  پنجشنبه دوم آبان 1392ساعت 15:11  توسط مسعود  | 

این دارو که بصورت 5 یا 2 درصد محلول در آب-اتانول تجویز میشود دارای خاصیت کاهش سرعت و حتی توقف ریزش موی سر است. در مصرف آن این نکته ضروری است که دوره درمان بخوبی تکمیل گردد.

(Minoxidil (6-piperidin-1-ylpyrimidine-2,4-diamine 3-oxide


 


برچسب‌ها: ریزش موی سر, ماینوکسیدیل
+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و سوم اردیبهشت 1392ساعت 14:54  توسط مسعود  | 

Full Text Download

Triethylamine-bonded sulfonic acid {[Et3N-SO3H]Cl} as an efficient and homogeneous catalyst for the synthesis of 12-aryl-8,9,10,12-tetrahydrobenzo[a]xanthen-11-ones

Abstract

Brønsted acidic ionic liquid triethylamine-bonded sulfonic acid {[Et3N-SO3H]Cl} efficiently catalyzes the one-pot multi-component condensation of 2-naphthol with arylaldehydes and dimedone (5,5-dimethylcyclohexane-1,3-dione) under solvent-free conditions to afford 12-aryl-8,9,10,12-tetrahydrobenzo[a]xanthen-11-ones in high yields and relatively short reaction times.

Key words: Ionic liquid, xanthene, 2-Naphthol, Arylaldehyde, Dimedone

Go to : I. J. C


برچسب‌ها: مقاله, زانتن, ترکیبات کربونیل دار, مایع یونی, فنول
+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و چهارم بهمن 1391ساعت 23:30  توسط مسعود  | 

شیمی فیزیک آلی  یا  "شیمیِ آلیِ فیزیکی"

organic physical chemistry or physical organic chemistry

 پـــــــــــــــــاســـــــــــــخ

+ نوشته شده در  سه شنبه سوم بهمن 1391ساعت 0:42  توسط مسعود  | 

 

 

Copyright © 2012 Elsevier B.V. All rights reserved

Discovery of an in situ carbocationic system using tritylchloride as a homogeneous organocatalyst for the solvent-free condensation of β-naphthol with aldehydes and amides/thioamides/alkyl carbamates in neutral media

Abstract

Trityl chloride (TrCl), efficiently catalyzes the one-pot multi-component condensation of β-naphthol with aromatic aldehydes and amides/thioamides/carbamates such as acetamide, benzamide, nicotinamide, thioacetamide, and methylcarbamate under solvent-free and neutral conditions to afford 1-amido-alkyl-2-naphthols, 1-thioamido-alkyl-2-naphthols, and 1-carbamato-alkyl-2-naphthols in high yields and very short reaction times. Mechanistically, it is interesting that trityl chloride through the in situ generation of trityl carbocation with inherent instability is efficient as a reusable homogeneous organocatalyst in neutral media

Keywords: Trityl chloride - Multi component condensation - Solvent free

Go to : TETRAHEDRON


برچسب‌ها: مقاله, تریتیل کلراید, آلدهید, فنول
+ نوشته شده در  دوشنبه ششم آذر 1391ساعت 0:28  توسط مسعود  | 


نوشیدن آب گریپ فروت می تواند بر روی بعضی داروها تاثیرگذار باشد. بدین ترتیب که در اغلب موارد، سطح دارو را در خون افزایش می دهد. این امر می تواند ریسک عوارض جانبی را بالا برده و یا به طور کل، اثر دارو را تغییر دهد. گریپ فروت همچنین ‘فعالیتهای آنزیمی’ که بدن برای پردازش بیش از ۵۰ دارو به آن نیاز دارد را کاهش می دهد.


برچسب‌ها: هشدار
+ نوشته شده در  چهارشنبه دهم آبان 1391ساعت 22:50  توسط مسعود  | 

آموزش نحوه ستون زدن برای کروماتوگرافی

اینجا کلیک کن

+ نوشته شده در  یکشنبه پنجم شهریور 1391ساعت 14:10  توسط مسعود  | 

Copyright © 2012 American Chemical Society

Design of Ionic Liquid 3-Methyl-1-sulfonic Acid Imidazolium Nitrate as Reagent for the Nitration of Aromatic Compounds by in Situ Generation of NO2 in Acidic Media

Abstract

3-Methyl-1-sulfonic acid imidazolium nitrate ([Msim]NO3) as a new Brønsted acidic ionic liquid and nitrating agent was prepared and used for the efficient nitration of aromatic compounds (even aniline derivatives). The dramatic effect of this reagent by in situ generation of nitrogen dioxide as a radical on aromatic compounds to give nitroarenes has been studied

 

Go to : J.O.C 

 


برچسب‌ها: مقاله, نیتراسیون, ایمیدازول, مایع یونی, دی اکسید نیتروژن, شیمی آلی
+ نوشته شده در  شنبه چهاردهم مرداد 1391ساعت 2:41  توسط مسعود  | 

Copyright © Georg Thieme Verlag Stuttgart · New York

Novel One-Pot Synthesis of Thiophenols from Related Triazenes under Mild Conditions

Abstract

In this work, at first, triazenes were synthesized from primary aryl amines. Afterwards, triazenes were converted into the corresponding thiophenols in one-pot using sodium sulfide in acidic media, by in situ generation of diazonium counterion beside hydrogen sulfide as anionic sulfur nucleophile at room temperature. The procedure can be a convenient shortcut for the preparation of thiophenols from  primary aryl amines

Go to : SYNLETT


برچسب‌ها: مقاله, تیوفنول, آمین, تری آزن, نمک دی آزونیوم, سنتز
+ نوشته شده در  شنبه چهاردهم مرداد 1391ساعت 2:19  توسط مسعود  | 

+ نوشته شده در  چهارشنبه دوم فروردین 1391ساعت 20:21  توسط مسعود  | 

مطالب قدیمی‌تر